Category: Antibiotici

Category: Antibiotici

FORESPIX 100 mg/mL
Image 28. September 2022. Antibiotici admin

FORESPIX, 100 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, svinje i ovce. Jedan (1)  mL sadržava:  Djelatna  tvar:  tulatromicin 100,0  mg Pomoćna tvar:  monotioglicerol  5,0 mg CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:Govedo, svinja, ovca. INDIKACIJE ZA PRIMJENU: Goveda:Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se  primjenjuje za  liječenje i metafilaksu infekcija dišnog sustava uzrokovanih sljedećim  mikroorganizrnima  osjetljivim   na tulatromicin:  Mannheimiahaemolytica, Pasteurellamultocida, Histophilussomnii Mycoplasmabovis.

Više...
VETAXAM L.A. 150 mg/mL
Image 28. September 2022. Antibiotici admin

VETAXAM L.A.,  150 mg/mL, suspenzija za injekciju, za goveda i svinje. 1 mL suspenzije sadržava: Djelatna tvar:Amoksicilin150 mg(odgovara 172,20  mg amoksicilintrihidrata) CILJNE  VRSTE  ŽIVOTINJA: Govedo, svinja INDIKACIJE ZA PRIMJENU: Goveda: liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama MannheimiahaemolyticaiPasteurellamultocidaosjetljivim na amoksicilin. Svinje:liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijom Pasteurellamultocidaosjetljivom na amoksicilin. KONTRAINDIKACIJE: VMP sene smije primjenjivati u slučaju

Više...