PIGFEN, 200 mg/mL

PIGFEN, 200 mg/mL
18. November 2023. No Comments Antihelmintici, antiparazitici admin

PIGFEN, 200 mg/mL

Bijela do gotovo bijela suspenzija za primjenu u pitkoj vodi, za svinje

Fenbendazol

SASTAV DJELATNIH TVARI: 1 mL sadržava: Djelatna tvar: Fenbendazol 200 mg
Pomoćne tvari: Natrijev benzoat 3 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: svinja.

INDIKACIJA: Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje svnjama za liječenje invazija
uzrokovanih parazitom Ascaris suum (odrasli stadij, ličinka u crijevima i ličinka u migraciji.

KONTRAINDIKACIJE: VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo
koju od pomoćnih tvari.

NAČIN I PUTEVI PRIMJENE:
Doziranje: 2,5 mg fenbendazola/kg t. m.(što odgovara 0,0125 mL VMP-a/kg t. m./dan tijekom 2
uzastopna dana
Svaki dan treba pripremiti svježu suspenziju VMP-a u pitkoj vodi.
Točnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u pitkoj vodi treba izračunati na temelju ukupne tjelesne
mase životinja kojima će se VMP primijeniti, prema sljedećoj formuli:
mL VMP-a/dan = ukupna procijenjena tjelesna masa (kg) svinja koje će biti liječene x 0,0125 mL
Za primjenu putem medikatora:
Potreban dnevni volumen VMP-a izračunat prema gore navedenoj formuli treba uliti u volumen pitke
vode koju svinje popiju unutar 6 sati te potom miješati dok sadržaj u spremniku za doziranje lijeka ne
postane vidljivo homogen. Voda koja sadržava VMP treba biti zamućena. Daljnje miješanje tijekom
primjene nije potrebno.
Za primjenu putem pumpe za doziranje:
Potreban dnevni volumen VMP-a izračunat prema gore navedenoj formuli treba dodati u čistu vodu u
spremniku za suspenziju. Volumen čiste vode bez VMP-a u spremniku za suspenziju treba izračunati
na osnovu stope ubrizgavanja pumpe za doziranje i volumena pitke vode koji svinje popiju unutar 6
sati. Nakon ulijevanja VMP-a sadržaj u spremniku za suspenziju treba miješati sve dok ne postane
vidljivo homogen. Voda koja sadržava VMP treba biti zamućena.
Tijekom liječenja životinje moraju imati pristup samo vodi s VMP-om, a svim životinjama treba
omogućiti neograničen pristup. Treba se pobrinuti da životinje popiju svu vodu s VMP-om.

KARENCIJA: Meso i jestive iznutrice: 4 dana.

ROK VALJANOSTI: Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 3 mjeseca.
Rok valjanosti poslije razrijeđivanja u pitkoj vodi prema uputi: 24 sata.

VELIČINA PAKOVANJA: 125 mL i 1 L

POSEBNI UVJETI ČUVANJA: Ne zamrzavati. Čuvati od zamrzavanja. Pitka voda s VMP-om: Ne
zamrzavati.
Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

MJERE OPREZA: Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

PROIZVOĐAČ: Huvepharma NV

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *