Api Var

Api Var
8. December 2016. No Comments Proizvodi za pčele admin

Apivar, 500 mg, traka za košnicu, za pčele medarice.

Pravokutna, prozirna, homogena kruta traka s izrezom u obliku slova V na jednom kraju i rupicom iznad njega.

Jedna traka (15 g) sadržava:

Djelatna tvar:

  • Amitraz 500 mg

Pomoćne tvari:

  • Etilen vinilacetat do 15 g

 

Ciljne vrste životinja: pčela medarica (Apis mellifera).

Indikacije za primjenu: Apivar se primjenjuje za liječenje varooze pčela medarica (Apis mellifera) uzrokovane grinjom Varroa destructor osjetljivom na amitraz.

Količine koje se primjenjuju i put primjene:
Za primjenu u košnici.

U svaku košnicu treba primijeniti dvije trake (1 g amitraza po košnici) na sljedeći način:

  1. Odvojiti dvije spojene trake;
  2. Vrpcu u obliku slova V na traci povući prema van;
  3. Gurnuti svaku traku između vrhova dvaju okvira unutar plodišta ili pčelinjeg klupka pazeći da razmak između dvije trake bude najmanje 2 okvira. Trake treba postaviti tako da pčelama bude omogućen pristup objema stranama trake.

Alternativno, trake se mogu objesiti pomoću rupice koja se nalazi iznad vrpce u obliku slova V, koristeći mali klinčić (ili čačkalicu ili vješalicu) fiksiran na okvir.

APIVAR - slika iz teksta

Ako je tijekom primjene Apivara leglo malo ili se uskoro očekuje proizvodnja meda, trake se mogu ukloniti nakon 6 tjedana. Ako je leglo razvijeno, trake u košnici treba ostaviti 10 tjedana te ih potom ukloniti. U slučaju da su trake usred perioda liječenja prekrivene propolisom i/ili voskom, preporučuje ih se nježno izgrebati pčelarskim alatom. Tada ih ponovno treba vratiti u košnicu te, ako je potrebno, premjestiti kako bi bile postavljene u skladu s gore navedenim uputama za primjenu (u slučaju promjena u plodištu ili klupku pčela).
Preporučuje se Apivar primijeniti nakon uklanjanja nastavka za med poslije zadnjeg prikupljanja meda (kasno ljeto/jesen) i prije no što započne proljetna proizvodnja meda. Preporučuje se nadzirati infestaciju kako bi se odredilo najbolje vrijeme za primjenu Apivara.

Karencija:
Med: 0 dana.
VMP se ne smije primjenjivati tijekom razdoblja paše/medenja.
Med se ne smije uzimati iz plodišta.
Med se ne smije vrcati tijekom primjene VMP-a.
Saće s leglom treba zamijeniti novom osnovom barem svake treće godine. Okvire s leglom ne smije se nakon recikliranja koristiti kao okvire za medište.

Veličina pakovanja: vrećica s 10 traka.

Rok valjanosti:

  • Rok valjanosti veterinarska-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 2 godine.
  • Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: VMP treba iskoristiti odmah a neupotrijebljeni ostatak neškodljivo zbrinuti.

Posebne mjere pri čuvanju:

  • VMP se ne smije čuvati pri temperaturi iznad 30°C.
  • VMP treba čuvati u originalnom zatvorenom pakovanju.
  • VMP treba zaštititi od svjetla.

Proizvođač: Veto Pharma

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *