Api Bioxal

Api Bioxal
8. December 2016. No Comments Proizvodi za pčele admin

Prašak za primjenu u košnici.

Djelatne tvari: Dihidrat oksalne kiseline 886 mg (što odgovara 632,70 mg oksalne kiseline).

Ciljne vrste životinja: pčela medarica (Apis mellifera).

Indikacije za primjenu: liječenje varooze pčela medarica (Apis mellifera) uzrokovane grinjom Varroa destructor.

Količine koje se primjenjuju i put primjene:

VMP u košnicama treba promijeniti na sljedeći način:

  1. PRIMJENA KAPANJEM:

Prilikom otvaranja vrećice treba nositi odgovarajuću zaštitnu masku, rukavice i naočale. Sav prašak iz vrećice treba isipati u propisanu količinu sirupa (voda i šećer u omjeru 1:1) i potom miješati dok se prašak ne otopi. Koncentracija otopine: 4,2%-tna (m/V) oksalna kiselina u 60%-tnom (m/V) šećernom sirupu  (dobije se npr. otapanjem sadržaja jedne vrećice s 35 g praška u 500 ml šećernog sirupa spravljenog od 308 ml vode i 308 g šećera).

Priprema:

  • Vrećica s 35 g praška: sadržaj vrećice treba otopiti u 500 ml šećernog sirupa (dovoljno za primjenu u približno 10 košnica)
  • Vrećica sa 175 g praška: sadržaj vrećice treba otopiti u 2,5 l šećernog sirupa (dovoljno za primjenu u približno 50 košnica)
  • Vrećica s 350 g praška: sadržaj vrećice treba otopiti u 5,0 l šećernog sirupa(dovoljno za primjenu u približno 100 košnica)

 

Potrebnu količinu VMP-a treba dati odjednom. Doza je 5 ml po jednoj ulici (prostor između okvira) pčela. VMP pomoću štrcaljke treba nanijeti cijelom dužinom svake od ulica. Najveća doza za jednu košnicu je 50 ml. Liječenje se provodi do dva puta godišnje (zima odnosno proljeće/ljeto).

  1. PRIMJENA ISPARAVANJEM

Za primjenu isparavanjem treba koristiti električni isparivač. U posudu isparivača treba staviti 2,3 g VMP-a. Isparivač treba kroz leto postaviti ispod pčela, pri čemu treba izbjegavati dodir sa saćem. Leto potom treba zabrtviti kako bi se izbjegao izlazak pčela ili dima iz košnice. Isparivač treba, prema proizvođačevim uputama, uključiti na otprilike 3 minute, a košnicu držati zatvorenu još 15 minuta nakon toga. Nakon primjene treba ohladiti i očistiti isparivač kako bi se uklonili mogući ostaci VMP-a (dozvoljeni ostatak je najviše 6%, oko 0,140 g). Za hlađenje i čišćenje isparivača treba koristiti pitku vodu. Najveća doza za jednu primjenu je 2,3 g VMP-a po košnici. Liječenje se provodi jednom godišnje. Kako bi se postiglo maksimalno isparavanje, tijekom primjene se treba pridržavati uputa proizvođača isparivača.

Karencija med: 0 dana. VMP se ne smije primjenjivati kada su u košnicama postavljeni nastavci za med ili za vrijeme paše.

Veličina pakovanja: 1 x 35 g, 1 x 175 g i 1 x 350 g.

Rok valjanosti:

  • rok valjanosti veterinarska-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 3 godine.
  • Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 3 mjeseca.
  • Rok valjanosti poslije razrjeđenja prema uputi: 24 sata.

Posebne mjere pri čuvanju: VMP se ne smije hladiti ili zamrzavati. VMP treba čuvati u dobro zatvorenom originalnom pakovanju radi zaštite od svjetla I vlage. VMP treba čuvati podalje od hrane.

Proizvođač: Chemicals Laif

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *