Minerasol

minerasol-006.jpgMinerasol je koncentrirana otopina elemenata u tragovima za intravensku primjenu kod životinja. Djeluje kao aktivator enzima, vitamina, hormona i drugih funkcionalnih bjelančevina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koji su aktivni sastojci Minerasol – a?

Aktivne tvari u Minerasol–u su kalcij fosfinat, kalij klorid, kalcij glukonat, kalij jodid, natrij jodid, magnezij klorid, željezo (II) klorid, kobalt (II) klorid, cink klorid.

Kako djeluje Minerasol?

Mineralne tvari i elementi u tragovima imaju važnu ulogu kao koenzimi, odnosno aktivatori biološki važnih elemenata kao što su hormoni, enzimi, vitamini. Nedostatak ovih elemenata vodi poremećaju metabolizma energije stanica što se može povezati sa specifičnim ili nespecifičnim posljedicama.
Fosfor ima regulirajuću ulogu preko utjecaja na intermedijarni metabolizam, na akutne i kronične metaboličke promjene i reproduktivnu sposobnost.
Jod ima aktivirajući i regulatorni učinak na metabolizam. Osim toga, jod ima neophodnu ulogu u fiziologiji spolne funkcije i reproduktivnih procesa.

Kada primijeniti Minerasol?

Zbog visoke koncentracije fosfora i joda Minerasol primjenjujemo kao terapiju pri sterilnosti, kod tihog estrusa, zatim kao pomoćna terapija kod potpomaganja fertilizacije, kako bi se aktivirali ovariji, zatim kod disfunkcije ovarija (ciste), ili kako bi se ubrzalo sazrijevanje folikula (osobito u svinja).
Preparat  se primjenjuje i kod terapiranja poremećaja kosti, osobito ako se sumnja da su uzrokovane nedostatkom minerala ili elemenata u tragovima.
Kao pomoćna terapija primjenjuje se i u svim stanjima konvalescencije, kod pareza, te febrilnih stanja koje uključuju i bronhitis/pneumonije.
Profilaktički, koristi se, kod steriliteta uzrokovanog deficitom, zatim u gravidnih krmača kako bi se izbjegla pojava mrtvorođene prasadi ili prasadi sa miksedemom.

Doze i način aplikacije?

Za intravensku aplikaciju nakon razrjeđivanja (polako, pri tjelesnoj temperaturi):
  • konji, krave: 10 – 20 ml;
  • telad, ovce, svinje: 5 – 10 ml.
 
Stopa razrjeđenja trebala bi biti u skladu sa fiziološkim zahtjevima životinje. Prema težini životinje te prema kliničkom statusu 5 – 20 ml Minerasola razrjeđuje se u 100 – 500 ml fiziološke NaCl ili aqua pro injectione.