Category: Cjepiva

Category: Cjepiva

ICTHIOVAC VR/PD
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Emulzija za injekcije za brancine. Za aktivnu imunizaciju brancina u svrhu smanjenja pomora uzrokovanog infekcijom s: Photobacterium damselae, podvrsta. piscicida (pastereloza)  te infekciju s  Listonella anguillarum serotipova O1, O2α i O2β. Nastup imunosti: 42 dana nakon cijepljenja pri 19 – 21 ºC (798 – 882 stupnjeva dana). Nositelj odobrenja za stavljanje u promet: Laboratorios Hipra,

Više...
Hiprabovis IBR marker live
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za goveda Sastav: jedna doza od 2 ml sadrži: liofilizat: živi gE tk goveđi herpes virus tip 1 ( GHV-1), s dvostrukom delecijom gena, soj CEDDEL 10(6,3)  – 10 (7,3) CCID (50) – Kratice: gE: uklonje glikoprotein E; tk: uklonjena timidin-kinaza; CCID: infektivna doza za staničnu kulturu otapalo:

Više...
Eryseng parvo
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Suspenzija za injekcije za svinje Sastav: jedna doza od 2 ml sadrži: Inaktivirani parvovirus svinja, soj NADL-2 RP > 1,15 Inaktivirani Erysipelothrix rhusiopathiae, soj R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50% adjuvans (aluminijev hidroksid – 5,29 mg, DEAE-dekstran i ginseng)   Indikacija: za aktivnu imunizaciju krmača, za zaštitu potomstva od transplacentarnih infekcija uzrokovanih parvovirusom svinja. za

Više...
Suiseng
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Suspenzija za injekciju, za svinje Sastav: jedna doza od 2 ml sadrži: Fimbrijski adhezinF4ab coli >65% ER60 Fimbrijski adhezin F4ac coli >78% ER70 Fimbrijski adhezin F5 coli >79% ER50 Fimbrijski adhezin F6 coli >80% ER25 Enterotoksoid LT coli >55% ER70 Toksoid Clostridium perfringens, tip C >35% ER25 Toksoid Clostridium novyi, tip B >50% ER120 Adjuvansi:

Više...