Cjepiva

Cjepiva

Canvac 8 DHPPiL
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Liofilizat i diluent za injekcijsku suspenziju ,imunološki pripravak za kanide živo virusno cjepivo protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa, zaraznog laringotraheitisa, parainfluence te parvoviroze i inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv leptospiroze , za pse, lisice i kune.  Sastav: Jedna doza (1 mL) cjepiva Canvac® 8 DHPPiL sadrži: Liofilizat: Atenuirani virus štenećaka (CDV), soj Onderstepoort ≥ 102.7 EID50 Atenuirani
Detalji

Hyogen
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Emulzija za injekciju za svinje. Jedna doza (2 ml) sadržava: Djelatna tvar: inaktivirana Mycoplasma hyopneumoniae, soj 2940 Adjuvans: parafin, vrlo tekući: 187 µL Escherichia coli J5 LPS: 1184-38000 jedinica endotoksina Pomoćna tvar: Tiomersal: 50 µg   Ciljne vrste životinja: svinja (tovne svinje). Indikacije: aktivna imunizacija tovnih svinja u dobi 3 tjedna i starijih u svrhu
Detalji

Hiprabovis IBR marker live
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za goveda Sastav: jedna doza od 2 ml sadrži: liofilizat: živi gE tk goveđi herpes virus tip 1 ( GHV-1), s dvostrukom delecijom gena, soj CEDDEL 10(6,3)  – 10 (7,3) CCID (50) – Kratice: gE: uklonje glikoprotein E; tk: uklonjena timidin-kinaza; CCID: infektivna doza za staničnu kulturu otapalo:
Detalji

Eryseng parvo
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Suspenzija za injekcije za svinje Sastav: jedna doza od 2 ml sadrži: Inaktivirani parvovirus svinja, soj NADL-2 RP > 1,15 Inaktivirani Erysipelothrix rhusiopathiae, soj R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50% adjuvans (aluminijev hidroksid – 5,29 mg, DEAE-dekstran i ginseng)   Indikacija: za aktivnu imunizaciju krmača, za zaštitu potomstva od transplacentarnih infekcija uzrokovanih parvovirusom svinja. za
Detalji

Ecoporc shiga
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Suspenzija za injekcije za svinje Sastav: Jedna doza od 1 ml sadrži: genetski modificirani rekombinantni antigen Stx2e: ≥3,2 x 10 6 ELISA jedinica. adjuvans: Aluminijev hidroksid 3,5 mg pomoćna tvar: Tiomersal maks. 0,115 mg   Ciljne vrste životinja: svinje  Indikacije: aktivna imunizacija praščića u dobi od četiri dana radi smanjenja smrtnosti i kliničkih znakova  edemske
Detalji

Suiseng
Image 8. December 2016. Cjepiva admin

Suspenzija za injekciju, za svinje Sastav: jedna doza od 2 ml sadrži: Fimbrijski adhezinF4ab coli >65% ER60 Fimbrijski adhezin F4ac coli >78% ER70 Fimbrijski adhezin F5 coli >79% ER50 Fimbrijski adhezin F6 coli >80% ER25 Enterotoksoid LT coli >55% ER70 Toksoid Clostridium perfringens, tip C >35% ER25 Toksoid Clostridium novyi, tip B >50% ER120 Adjuvansi:
Detalji