VETBUTON, 100 mg/ml

VETBUTON, 100 mg/ml
18. November 2023. No Comments Pripravci s učinkom na probavni sustav admin

VETBUTON, 100 mg/ml, otopina za injekciju za goveda, svinje, konje, ovce i koze

Jedan (1) ml sadržava: Djelatna tvar: Menbuton 100,00 mg
Pomoćne tvari: Klorokrezol 2,00 mg; Natrijev metabisufit (E223) 2,00 mg

INDIKACIJE ZA PRIMJENU: Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za poticanje
jetreno-probavne aktivnosti u slučajevima probavnih poremećaja i zatajenja jetre.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Govedo, ovca, koza, konj i svinja.

KONTRAINDIKACIJE: VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar iii na bilo
koju pomoćnu tvar te se ne smije primjenjivati životinjama s bolestima srca iii životinjama u kasnom
stadiju graviditeta.
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Konjima se VMP smije primjenjivati samo polako u venu. Primjena u venu mora biti spora (ne kraća
od 1 minute) kako bi se izbjegle nuspojave. Injekcijom u mišić ne smije se primijeniti više od 20 ml
VMP-a na jednom mjestu.

NUSPOJAVE: Nakon primjene VMP-a u venu mogu se pojaviti pojačano slinjenje i suzenje, drhtanje,
spontano mokrenje i defeciranje. Na mjestu primjene VMP-a u mišić mogu se pojaviti lokalne
reakcije (edem, krvarenje,nekroza). Vrlo rijetko mogu se pojaviti nemir i povećana frekvencija
disanja. U rijetkim slučajevima životinje, posebice goveda, mogu privremeno ležati nakon brze
primjene VMP-a u venu.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE: Telad, ovce, koze i svinje: primjena u mišić ili u venu.
Goveda: primjena u venu.
Konji: spora primjena u venu.
Telad (do 6. mjeseca života), ovce, koze i svinje: dozu 10 mg menbutona na kg tjelesne mase
(t.m.), što odgovara 1 ml otopine za injekciju na 10 kg t.m., treba primijeniti duboko u mišić ili polako
u venu.
Goveda: dozu 5-7,5 mg menbutona na kg t.m., što odgovara 1 ml otopine za injekciju na 15
do 20 kg tjelesne mase, treba primijeniti u venu.
Konji: dozu 2,5- 5 mg menbutona na kg t.m., što odgovara 1 ml otopine za injekciju na 20 do
40 kg t.m., treba primijeniti polako u venu.
Primjena se prema potrebi može ponoviti nakon 24 sata. Čep se ne smije probosti više od 125 puta.

KARENCIJA(E): Meso i jestive iznutrice: nula dana.
Mlijeko: nula dana.

GLAVNE INKOMPATIBILNOSTI: Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim
proizvodima, posebice s onima koji sadržavaju soli kalcija, prokain penicilin iii vitamine B kompleksa.
Rok valjanosti: VMP-a kad je zapakiran za prodaju: 30 mjeseci . Rok valjanosti poslije prvog otvaranja
unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU: Bočicu treba držati u kartonskoj kutiji radi zaštite od svjetla.

VELIČINA PAKOVANJA: Kartonska kutija s 1 bočicom veličine 100 mL.

PROIZVOĐAČ: VET-AGRO Multi-Trade Company Sp. z o.o., LUBLIN

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *