VETAXAM L.A., 150 mg/mL

VETAXAM L.A., 150 mg/mL
18. November 2023. No Comments Antibiotici admin

VETAXAM L.A., 150 mg/mL

VETAXAM L.A., 150 mg/mL, suspenzija za injekciju, za goveda i svinje

1 mL suspenzije sadržava:
Djelatna tvar: Amoksicilin 150 mg (odgovara 172,20 mg amoksicilin trihidrata)

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Govedo, svinja

INDIKACIJE ZA PRIMJENU:
Goveda: liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama Mannheimia haemolytica i
Pasteurella multocida osjetljivim na amoksicilin.
Svinje: liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijom Pasteurella multocida
osjetljivom na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE: VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na peniciline,
cefalosporine ili bilo koju od pomoćnih tvari. VMP se ne smije primjenjivati u slučaju teškog zatajenja
bubrega praćenog anurijom i oligurijom. VMP se ne smije primjenjivati kunićima, zečevima, hrčcima,
zamorčadi ili drugim malim biljojedima. VMP se ne smije primjenjivati na konjima jer može djelovati
štetno na bakterijsku floru slijepog crijeva. VMP se ne smije primjenjivati u venu.
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Primjena VMP-a treba se temeljiti na rezultatima ispitivanja osjetljivosti bakterija izoliranih iz
životinja. Ukoliko to nije moguće, liječenje se treba temeljiti na lokalnim (regija, farma)
epizootiološkim podatcima o osjetljivosti ciljnih bakterija. VMP nije učinkovit protiv mikroorganizama
koji tvore beta laktamaze. Dokazana je potpuna križna rezistencija na amoksicilin i druge peniciline,
posebice aminopeniciline. Treba izbjegavati hranjenje teladi mlijekom koje sadržava rezidue
amoksicilina do kraja razdoblja karencije (osim tijekom kolostralne faze), jer to može dovesti do
razvoja bakterija otpornih na antimikrobne tvari unutar crijevne mikroflore teleta, kao i povećati
izlučivanje tih bakterija izmetom.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje VMP na životinjama
Penicilini i cefalosporini mogu uzrokovati reakcije preosjetljivosti (alergiju) u slučaju nehotičnog
injiciranja, udisanja ili kontakta s kožom. Preosjetljivost na peniciline može dovesti do kriznih reakcija
na cefalosporine i obratno. Alergijske reakcije na ove tvari ponekad mogu biti ozbiljne.Osobe kojima

je poznato da su preosjetljive na peniciline ili cefalosporine trebaju izbjegavaju kontakt s ovim VMP-
om.

NUSPOJAVE: Nakon primjene VMP-a mogu se javiti reakcije preosjetljivosti različitog intenziteta, od
blage reakcije kože (urtikarija), pa sve do anafilaktičkog šoka. Zabilježeni su slučajevi povišene
aktivnosti jetrenih enzima. Kod goveda se mogu pojaviti lokalne reakcije i oticanje na mjestu
primjene VMP-a, ali uvijek slabog intenziteta koje nestaju spontano i brzo. Kod svinja se mogu uočiti
mala otvrdnuća na mjestu primjene VMP-a.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE: VMP se primjenjuje u mišić. Kako bi se osiguralo točno doziranje i
izbjeglo subdoziranje, tjelesnu masu treba odrediti što je moguće preciznije.
Propisana doza je 15 mg amoksicilina/kg tjelesne mase (t.m .), što odgovara 1 mL VMP-a/10 kg t.m .
Primjenu VMP-a treba ponoviti jedanput nakon 48 sati.Na isto mjesto kod goveda ne smije se
primijeniti više od 20 mL VMP-a. Na isto mjesto kod svinja ne smije se primijeniti više od 6 mL VMP-a.
Prije primjene bočicu s VMP-om treba snažno protresti kako bi suspenzija postala homogena.

KARENCIJA(E): Goveda: Meso i jestive iznutrice: 18 dana
Mlijeko: 3 dana
Svinje: Meso i jestive iznutrice: 20 dana

ROK VALJANOSTI: VMP kad je zapakiran za prodaju : 2 godine. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja
unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU: VMP treba čuvati pri temperaturi do 30 °C.

VELIČINA PAKOVANJA: Kartonska kutija s 1 bočicom veličine 100 mL.

PROIZVOĐAČ: VET-AGRO Multi-Trade Company Sp. z o. o.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *