TRIBIX 50 mg/mL

TRIBIX 50 mg/mL
18. November 2023. No Comments Antihelmintici, antiparazitici admin

TRIBIX 50 mg/mL

Oralna, vodena, plavo obojena suspenzija za ovce

SASTAV: 1 mL oralne suspenzije sadržava:
 Djelatna tvar: Triklabendazol 50 mg
 Pomoćne tvari: Metilparahidroksibenzoat 2 mg, Propilparahidroksibenzoat 0,2 mg, Briljant
plavo (E133) 0,018 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: ovca

INDIKACIJE: Tribix 50 mg/mL je antihelmintik širokog spektra djelovanja, namijenjen za liječenje
akutne, subakutne I kronične fascioloze ovaca uzrokovane mladim nezrelim, nezrelim I odraslim
oblicima velikog metilja (Fasciola hepatica) osjetljivim na triklabendazol.

KONTRAINDIKACIJE: Ne smije se primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na trklabendazol.
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
VMP se primjenjuje za liječenje fascioloze uzrokovane sojevima velikog metilja (Fasciola hepatica)
osjetljivim na triklabendazol. Primjeniti se smije samo nepromjenjeni VMP u originalnom spremniku.
Zbog učestale I ponavljane primjene ovog VMP-a može se razviti rezistencija. U takvim slučajevima
treba tražiti savjet veterinara koji će odrediti terapiju s drugom djelatnom tvari.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje VMP na životinjama
Ne smije se jesti, piti niti pušiti tijekom primjene VMP-a. Pribor za osobnu zaštitu sastoji se od
zaštitne odjeće I gumenih rukavica. U slučaju dodira VMP-a s očima ili kožom, odmah ih treba isprati
čistom vodom. U slučaju prolijevanja treba odmah skinuti odjeću. Nakon primjene treba oprati ruke.
Osobe osjetljive na triklabendazol trebaju izbjegavati direktni kontakt I udisanje proizvoda.

NUSPOJAVE: nisu poznate
Primjena tijekom graviditeta i laktacije: VMP se može primjeniti tijekom graviditeta. Nije odobrena
primjena životinjama čije mlijeko se koristi za hranu uključujući I vrijeme suhostaja. VMP se smije
koristiti 1 godinu prije prvog janjenja u ovaca namijenjenih za proizvodnju mlijeka za hranu.

NAČIN PRIMJENE I DOZA: VMP se primjenjuje kroz usta pomoću kalibriranog pribora za doziranje. U
svrhu što točnijeg doziranja potrebno je točno odrediti tjelesnu masu ovce. Prije primjene potrebno
je sadržaj spremnika protresti. Preporučena pojedinačna doza je 10 mg/kg t.m.

Tjelesna
masa (kg)

Doza (10 mg/kg t.m.) Tjelesna
masa (kg)

Doza (10 mg/kg t.m.)
Do 10 2 mL 40 8 mL
15 3 mL 50 10 mL
20 4 mL 60 12 mL
25 5 mL 70 14 mL
30 6 mL 80 16 mL
Za životinje mase veće od 80 kg treba dati dodatna 2 mL za svakih dodatnih 10 kg t.m.
Predoziranje: Nisu zabilježeni štetni učinci nakon upotrebe VMP-a 12,5 puta veće doze od
preporučene. U većim dozama (do 20 puta) su zabilježene prolazna ataksija I mršavljenje.

KARENCIJA: Ovce: meso i jestive iznutrice: 56 dana
Nije odobrena primjena ovcama koje proizvode mlijeko za hranu.
Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja: bijeli spremnik od polietilena visoke gustoće volumena 2,2 L
Čuvati pri temperaturi do 25˘C. Čuvati od zamrzavanja.

PROIZVOĐAČ: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *