GALLIFEN, 200 mg/mL

GALLIFEN, 200 mg/mL
18. November 2023. No Comments Antihelmintici, antiparazitici admin

GALLIFEN, 200 mg/mL

Suspenzija za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši i fazane

Fenbendazol

SASTAV DJELATNIH TVARI: 1 mL sadržava: Djelatna tvar: Fenbendazol 200 mg
Pomoćne tvari: Natrijev benzoat 3 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Kokoš, fazan.

INDIKACIJA: Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje kokošima za liječenje invazija
uzrokovanih parazitima Heterakis gallinarum (odrasli stadiji), Ascaridia galli (odrasli stadiji) ili
Capillaria obsigata (odrasli stadiji).
VMP se primjenjuje fazanima za liječenje invazija uzrokovanih parazitom Heterakis gallinarum
(odrasli stadiji).

KONTRAINDIKACIJE: VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo
koju od pomoćnih tvari.

NAČIN I PUTEVI PRIMJENE:
Ascaridia galli i Heterakis gallinarum: doza je 1,0 mg fenbendazola/kg t.m./dan (što odgovara 0,005
mL VMP-a). Ovu dozu treba primjenjivati tijekom 5 uzastopnih dana.
Capillaria obsignata: doza je 2,0 mg fenbendazola/kg t.m./dan (što odgovara 0,01 mL VMP-a). Ovu
dozu treba primjenjivati tijekom 5 uzastopnih dana
Svaki dan treba pripremiti svježu suspenziju VMP-a u pitkoj vodi.
Potrebnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u pitkoj vodi treba izračunati na temelju ukupne
tjelesne mase ptica kojima će se VMP primijeniti, prema sljedećoj formuli:
Za liječenje invazija uzrokovanih s Ascaridia galli i Heterakis gallinarum:
mL VMP-a/dan = ukupna procijenjena tjelesna masa (kg) kokoši/fazana koji će biti liječeni x 0,005 mL
Za liječenje invazija uzrokovanih s Capillaria obsignata:
mL VMP-a/dan = ukupna procijenjena tjelesna masa (kg) kokoši koje će biti liječene x 0,01 mL
Za primjenu putem medikatora:
Za primjenu kokošima, dnevni volumen VMP-a izračunat prema gore navedenoj formuli treba dodati
u 40-80 % volumena pitke vode koju kokoši popiju unutar jednog dana. Za primjenu fazanima,
izračunati dnevni volumen VMP-a treba dodati u 40 % volumena pitke vode koju fazani popiju unutar
jednog dana. Sadržaj u spremniku za doziranje VMP-a treba miješati dok ne postane vidljivo
homogen. Voda koja sadržava VMP treba biti zamućena. Daljnje miješanje tijekom primjene nije
potrebno.

Za primjenu putem pumpe za doziranje:
Potreban dnevni volumen VMP-a izračunat prema gore navedenoj formuli treba dodati u čistu vodu u
spremniku za suspenziju. Volumen čiste vode bez VMP-a u spremniku za suspenziju treba izračunati
na osnovu stope ubrizgavanja pumpe za doziranje i 40-80 % volumena pitke vode koju kokoši popiju
unutar jednog dana, odnosno 40 % volumena pitke vode koju fazani popiju tijekom dana. Sadržaj u
spremniku za suspenziju treba miješati dok ne postane vidljivo homogen. Voda koja sadržava VMP
treba biti zamućena.

Tijekom liječenja ptice moraju imati neometan pristup vodi s VMP-om, koja mora biti jedini izvor
pitke vode.

KARENCIJA: Meso i jestive iznutrice: 6 dana. Fazane se najmanje 6 dana nakon primjene VMP-a ne
smije puštati u lovište.
Jaja: nula dana.

ROK VALJANOSTI: Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 3 mjeseca.
Svaki dan treba pripremiti svježu suspenziju VMP-a u pitkoj vodi.

VELIČINA PAKOVANJA: 1 L

POSEBNI UVJETI ČUVANJA: Ne zamrzavati. Čuvati od zamrzavanja. Pitka voda s VMP-om: Ne
zamrzavati.
Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

MJERE OPREZA: Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

PROIZVOĐAČ: Huvepharma NV

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *