FORESPIX, 100 mg/mL

FORESPIX, 100 mg/mL
18. November 2023. No Comments Antibiotici admin

FORESPIX, 100 mg/mL

FORESPIX, 100 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, svinje i ovce

Jedan (1) mL sadržava: Djelatna tvar: tulatromicin 100,0 mg
Pomoćna tvar: monotioglicerol 5,0 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Govedo, svinja, ovca.

INDIKACIJE ZA PRIMJENU:

Goveda: Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje i metafilaksu
infekcija dišnog sustava uzrokovanih sljedećim mikroorganizrnima osjetljivim na tulatromicin:
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis. Prije
primjene VMP-a mora se potvrditi prisutnost bolesti u stadu. VMP se primjenjuje za liječenje
zaraznog keratokonjunktivitisa goveda uzrokovanog bakterijom Moraxella bovis osjetljivom na
tulatromicin.
Svinje: VMP se primjenjuje svinjama za lijecenje i metafilaksu infekcija dišnog sustava uzrokovanih
sljedećim mikroorganizmima osjetljivim na tulatromicin: Actinobacillus pleuropneumoniae,
Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae,Haemophilus parasuis i Bordetella
bronchiseptica. Prije primjene VMP-a mora se potvrditi prisutnost bolesti u stadu. VMP se smije
primijeniti samo kada se pojava bolesti u svinja očekuje unutar 2- 3 dana.
Ovce: VMP se primjenjuje za liječenje ranih faza zaraznog pododermatitisa (zarazna šepavost
ovaca) uzrokovanog virulentnom bakterijom Dichelobacter nodosus što zahtijeva sustavno liječenje.

KONTRAINDIKACIJE: Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na makrolidne antibiotike ili na bilo
koju pomoćnu tvar.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
VMP treba primjenjivati na temelju testiranja osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja. Ako
to nije moguće, liječenje treba temeljiti na lokalnim (regionalnim, na razini farme) epizootiološkim
podatcima o osjetljivosti ciljnih vrsta bakterija. Prilikom primjene VMP-a treba uzeti u obzir službene i
lokalne smjernice o primjeni antirmikrobnih lijekova. Primjena VMP-a koja nije u skladu s onom
opisanom u sažetku opisa svojstava može dovesti do povećane pojave bakterija rezistentnih na
tulatromicin te smanjiti učinkovitost liječenja drugim makrolidnim antibioticima, linkozamidnim
antibioticima i sa streptogramima iz skupine B zbog potencijalne križne rezistencije. Ako se javi
reakcija preosjetljivosti, treba bez odlaganja primijeniti odgovarajuće liječenje.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje VMP na životinjama
Tulatromicin nadražuje oči. U slučaju da VMP nehotice dođe u kontakt s očima, treba ih
odmah isprati čistom vodom. Tulatromicin nakon kontakta s kožom može uzrokovati reakcije
preosjetljivosti, što za posljedicu ima npr.crvenilo kože (eritem) i/ili dermatitis. U slučaju da VMP
nehotice dođe u kontakt s kožom, zahvaćeno mjesto treba odmah oprati sapunom i vodom. Nakon
primjene VMP-a treba oprati ruke. U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, treba odmah potražiti
pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.

NUSPOJAVE: Nakon primjene VMP-a pod kožu u goveda se često na mjestu primjene javljaju
prolazna bolnost i lokalna oteklina koje mogu potrajati do 30 dana. Ove reakcije nisu uočene kod
svinja ili ovaca nakon primjene tulatromicina u mišić. U ovaca se vrlo često nakon primjene
tulatromicina u mišić javljaju prolazni znakovi nelagode (tresenje glavom, trljanje mjesta na koje je
primijenjen VMP, povlačenje/odmicanje unatrag). Ove reakcije nestaju unutar nekoliko minuta.

DOZIRANJE:
Goveda: VMP se primjenjuje pod kožu. Doza je 2,5 mg tulatromicina/kg t.m. (što odgovara 1
mL VMP-a/40 kg t.m.), a primijeniti ju treba jednokratno. Kada se VMP primjenjuje govedima tjelesne
mase veće od 300 kg, dozu treba podijeliti tako da se na jedno mjesto aplicira najviše 7,5 mL VMP-a.
Svinje: VMP se primjenjuje u mišić. Doza je 2,5 mg tulatromicina/kg t.m. (što odgovara 1 mL
VMP-a/40 kg t.m.), a primijeniti ju treba jednokratno u mišiće vrata. Kada se VMP primjenjuje
svinjama tjelesne mase veće od 80 kg, dozu podijeliti tako da se na jedno mjesto aplicira najviše 2
mL VMP-a.
Ovce: VMP se primjenjuje u mišić. Doza je 2,5 mg tulatromicina/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-
a/40 kg t.m.), a primijeniti ju treba jednokratno u mišiće vrata.

KARENCIJA(E): Goveda: Meso i jestive iznutrice: 22 dana
Svinje: Meso i jestive iznutrice: 13 dana
Ovce: Meso i jestive iznutrice: 16 dana

VMP se ne smije primjenjivati životinjama čije se mlijeko koristi za hranu. VMP se ne smije
primjenjivati gravidnim životinjama unutar 2 mjeseca od očekivanog porođaja ako će se njihovo
mlijeko koristiti za hranu.

ROK VALJANOSTI: VMP-a kad je zapakiran za prodaju: 29 mjeseci. Rok valjanosti poslije prvog
otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

VELIČINA PAKOVANJA: Kartonska kutija s 1 bočicom veličine 100 mL.

PROIZVOĐAČ: VET-AGRO Multi-Trade Company Sp. zo.o.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *