SEDANOL

SEDANOL
2. April 2023. No Comments Analgetici, anestetici, spazmolitici, antipiretici, NSPUL admin

SEDANOL, 40 mg/ml, otopina za injekciju, neuroleptički sedativ za svinje

Jedan (1) ml sadržava: Djelatna tvar: Azaperon 40,00 mg

Pomoćne tvari: Natrijev metabisulfit (E 223) 2,0 mg,

Metilparahidroksibenzoat (E 218) 0,5 mg,  Propilparahidroksibenzoat 0,05 mg

INDIKACIJE ZA PRIMJENU:  Veterinarsko-medicinski  proizvod (VMP) se primjenjuje neuroleptički sedativ za svinje:

-za primjenu životinjama agresivnog ponašanja: nakon premještanja u novu skupinu, krmače koje pokazuju kanibalizam prema leglu,

-za primjenu životinjama u stresu i za sprječavanje stresa: kardiovaskularni stres, stres povezan s transportom,  za zahvate u porodništvu;

-za premedikaciju prije lokalne ili opće anestezije te za ublažavanje simptoma mišićne distrofije uzrokovane nutritivnim poremećajima.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Svinja.

KONTRAINDIKACIJE: VMP se ne smije primjenjivati u tijekom vrlo hladnog vremena jer se zbog periferne vazodilatacije mogu pojaviti kardiovaskularni kolaps i hipotermija (koju može pojačati inhibicija centra za termoregulaciju u hipotalamusu).

VMP je kontraindiciran za primjenu svinjama prije transporta ili premještanja u novu skupinu ukoliko su predvidene za klanje prije isteka karencije.

VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Tijekom početka djelovanja VMP-a żivotinju treba držati u mirnom okruženju. Injiciranje VMP-a u masno tkivo može prividno izazvati nedovoljni učinak. Nakon primjene VMP-a vijetnamskim svinjama (engl. Vietnamese Pot Bellied Pigs) ponekad su moguća uginuća. Pretpostavlja se da bi navedena uginuća mogla biti posljedica injekcije VMP-a u masno tkivo, koja uzrokuje spori početak djelovanja i moée rezultirati nepotrebnom primjenom dodatne doze te predoziranjem. Važno je da se svinjama ove pasmine ne primijene veće doze od propisanih.

Ako nakon jedne doze učinak izostane, żivotinji treba omogućiti potpuni oporavak prije ponovne primjene VMP-a drugog dana.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjeniuje VMP na životinjama

Osobe kojima je poznato da su preosjetljive na azoperon ili na bilo koju pomoćnu tvar trebaju izbjegavati kontakt s ovim VMP-om. VMP može uzrokovati nadražaj kože, očiju i sluznice usta. U slučaju kontakta, izložene dijelove kože, oči ili sluznicu treba oprati s obilnom količinom vode. Ukoliko nadražaj potraje, treba potražiti pomoć liječnika. Nehotično samoinjiciranje ili gutanje VMP-a može uzrokovati sedaciju. Treba paziti da se izbjegne samoinjiciranje. Ovaj VMP se smije prenositi samo u štrcaljki bez igle kako bi se izbjeglo nehotično samoinjiciranje. U slučaju nehotičnog samoinjiciraja VMP-a odmah treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu. NE SMIJE SE UPRAVLJATI VOZILOM. VMP ne bi smjele primjenjivati trudnice.

Nakon primjene VMP-a treba oprati ruke.

NUSPOJAVE: Pojačano slinjenje, drhtanje i dahtanje mogu se pojaviti nakon primjene najvećih propisanih doza VMP-a. Ove nuspojave spontano nestanu i ne uzrokuju dugotrajna oštećenja.

U nerastova se može pojaviti reverzibilni prolaps penisa.

INTERAKCIJE S DRUGIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA I DRUGI OBLICI INTERAKCIJA: Azaperon pojačava učinak svih tvari koje djeluju depresivno na središnji živčani sustav, kao i učinak tvari koje snižavaju krvni tlak (zbog perifernog alfa-adrenolitičkog djelovanja). Azaperon pojačava tahikardiju uzrokovanu tvarima s adrenolitičkim djelovanjem. Istovremena primjena azaperona s alfa- i beta-simpatomimetičkim tvarima, kao što je epinefrin (adrenalin). uzrokuje sniženi krvni tlak (poništavanje učinka adrenalina).

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:     Za primjenu u mišić. VMP se isključivo primjenjuje injekcijom u mišiće iza uha.

Agresivno ponašanie (premještanje u novu skupinu, kanibalizam krmača), zahvati u porodništvu:

2 mg azaperona/kg tjelesne mase (tj. 1 mL VMP-a/20 kg tjelesne mase)

Stres: Kardiovaskularni stres

0,4 mg azaperona/kg tjelesne mase (tj. 0,2 mL VMP-a/20 kg tjelesne mase)

Stres povezan s transportom (transport prasadi, odbite prasadi i nerastova)

1,0 mg azaperona/kg tjelesne mase (tj. 0,5 mL VMP-a/20 kg tjelesne mase)

Transport krmača i tovnih svinja

0,4 mg azaperona/kg tjelesne mase (tj. 0,2 mL VMP-a/20 kg tjelesne mase)

Premedikacija prije lokalne i opće anestezije, mišićna distrofija uzrokovana nutritivnim poremećajima

1 — 2 mg azaperona/kg tjelesne mase (tj. 0,5 — 1 mL VMP-a/20 kg țjelesne mase)

Kako bi se osigurala primjena potrebne doze VMP-a treba koristiti odgovarajuće graduiranu štrcaljku, posebice kada se primjenjuju mali volumeni. Ne smije se primijeniti više od 5 mL VMP-a na jedno mjesto.

Nerastovima ne bi trebalo primijeniti doze veće od 1 mg/kg t.m. jer navedene doze mogu uzrokovati prolaps penisa, te tako mogućnost ozljeda.

Gumeni čep bočice smije se probosti iglom najviše 20 puta. Ako je istovremeno potrebno primijeniti veći broj doza, treba koristiti jednu iglu zabodenu u čep il i višedozne štrealjke kako bi se izbjeglo prekomjerno probadanje čepa.

KARENCIJA(E): Meso i  jestive iznutrice: 18 dana.

GLAVNE INKOMPATIBILNOSTI:  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima

Rok valjanosti: VMP-a kad je zapakiran za prodaju: 3 godine. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja  unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU: Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

VELIČINA  PAKOVANJA: Kartonska kutija s 1 bočicom veličine 100 mL.

PROIZVOĐAČ: RICHTER PHARMA AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austrija

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *