VETAXAM L.A. 150 mg/mL

VETAXAM L.A. 150 mg/mL
28. September 2022. No Comments Antibiotici admin

VETAXAM L.A.,  150 mg/mL, suspenzija za injekciju, za goveda i svinje.

1 mL suspenzije sadržava:

Djelatna tvar:Amoksicilin150 mg(odgovara 172,20  mg amoksicilintrihidrata)

CILJNE  VRSTE  ŽIVOTINJA: Govedo, svinja

INDIKACIJE ZA PRIMJENU:

Goveda: liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama MannheimiahaemolyticaiPasteurellamultocidaosjetljivim na amoksicilin.

Svinje:liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijom Pasteurellamultocidaosjetljivom na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE: VMP sene smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na peniciline, cefalosporine ili bilo koju od pomoćnih tvari.VMP sene smije primjenjivati u slučaju teškog zatajenja bubrega praćenog anurijom i oligurijom. VMP sene smijeprimjenjivati kunićima, zečevima, hrčcima, zamorčadi ili drugim malim biljojedima. VMP sene smije primjenjivati na konjima jer može djelovati štetno na bakterijsku floru slijepog crijeva.VMP se ne smije primjenjivati u venu.

Posebne  mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Primjena VMP-a treba se temeljiti narezultatima ispitivanja osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja. Ukoliko to nije moguće, liječenje se treba temeljiti na lokalnim (regija, farma)  epizootiološkim podatcima o osjetljivosti ciljnih bakterija.VMP nije učinkovit protiv mikroorganizama koji tvore beta laktamaze. Dokazana je potpuna  križna rezistencija na amoksicilin i druge peniciline, posebice aminopeniciline.Trebaizbjegavati hranjenje teladi mlijekom koje sadržava rezidue amoksicilina do kraja razdobljakarencije (osim tijekom kolostralne faze), jer to može dovesti do razvoja bakterija otpornih na antimikrobne tvari unutar crijevne mikroflore teleta, kao i povećati  izlučivanje tih bakterija izmetom.

Posebne  mjere opreza koje mora poduzeti  osoba  koja primjenjuje VMP naživotinjama

Penicilini i cefalosporini mogu uzrokovati reakcije preosjetljivosti (alergiju) u slučaju nehotičnog

injiciranja, udisanja ili kontakta s kožom. Preosjetljivost na peniciline može dovesti do kriznih reakcija na cefalosporine i obratno. Alergijske reakcije na ove tvari ponekad mogu biti ozbiljne.Osobe  kojimaje poznato da su preosjetljive na peniciline ili cefalosporine trebaju izbjegavaju kontakt s ovim VMP-om.

NUSPOJAVE: Nakon  primjene VMP-a  mogu se javiti reakcije preosjetljivosti različitog intenziteta, od blage reakcije kože (urtikarija), pa sve do anafilaktičkog šoka. Zabilježeni su slučajevi povišene  aktivnosti jetrenihenzima.Kod goveda se mogu pojaviti lokalne reakcije i oticanje na mjestu  primjene VMP-a, ali uvijek slabog intenziteta koje nestaju spontano i brzo. Kod svinja se mogu uočiti  mala otvrdnuća na mjestu primjene VMP-a.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE: VMP se primjenjuje u mišić.Kako bi se osiguralo točno doziranje i izbjeglo subdoziranje, tjelesnu masu treba odrediti što je moguće preciznije.

Propisana doza je 15 mg amoksicilina/kg tjelesne mase (t.m .), što odgovara  1 mL VMP-a/10 kg t.m .

Primjenu VMP-a treba ponoviti  jedanput nakon 48 sati.Na isto mjesto kod goveda ne smije se primijeniti više od 20 mL VMP-a. Na isto mjesto kod svinja ne smije se primijeniti više od 6 mL VMP-a.

Prije primjene bočicu  s VMP-om treba snažno protresti  kako bi suspenzija postala  homogena.

KARENCIJA(E):  Goveda:Meso  i  jestive  iznutrice: 18 dana

Mlijeko: 3 dana

Svinje:Meso i jestive iznutrice: 20 dana

ROK VALJANOSTI: VMP kadje zapakiran za prodaju : 2 godine. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

POSEBNE  MJERE PRI ČUVANJU: VMP treba čuvati pri temperaturi do 30 °C.

VELIČINA  PAKOVANJA:Kartonska kutija s 1 bočicom veličine 100 mL.

PROIZVOĐAČ: VET-AGRO Multi-Trade Company Sp. z o. o.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *