FORESPIX 100 mg/mL

FORESPIX 100 mg/mL
28. September 2022. No Comments Antibiotici admin

FORESPIX, 100 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, svinje i ovce.

Jedan (1)  mL sadržava:  Djelatna  tvar:  tulatromicin 100,0  mg

Pomoćna tvar:  monotioglicerol  5,0 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:Govedo, svinja, ovca.

INDIKACIJE ZA PRIMJENU:

Goveda:Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se  primjenjuje za  liječenje i metafilaksu infekcija dišnog sustava uzrokovanih sljedećim  mikroorganizrnima  osjetljivim   na tulatromicin:  Mannheimiahaemolytica, Pasteurellamultocida, Histophilussomnii Mycoplasmabovis. Prije primjene VMP-a mora se potvrditi  prisutnost bolesti  u stadu.VMP   se   primjenjuje  za   liječenje zaraznog keratokonjunktivitisa goveda uzrokovanog  bakterijomMoraxellabovisosjetljivom na tulatromicin.

Svinje:VMP se primjenjuje svinjama za lijecenje i metafilaksu infekcija dišnog sustava uzrokovanih sljedećim mikroorganizmima osjetljivim na tulatromicin:   Actinobacilluspleuropneumoniae, Pasteurellamultocida,   Mycoplasmahyopneumoniae,Haemophilusparasuisi Bordetellabronchiseptica. Prije  primjene VMP-a  mora se potvrditi  prisutnost bolesti  u stadu.VMP se smije primijeniti samo kada se pojava bolesti u svinja očekuje unutar 2- 3 dana.

Ovce:VMP se primjenjuje za liječenje ranih faza zaraznog pododermatitisa (zarazna šepavost ovaca)uzrokovanog virulentnom bakterijom Dichelobacternodosus što zahtijeva sustavno liječenje.

KONTRAINDIKACIJE: Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na makrolidne antibiotike ili na bilo koju pomoćnu  tvar.

Posebne mjere opreza prilikom primjenena životinjama

VMP treba primjenjivati na temelju testiranja osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja. Ako to nije moguće, liječenje treba temeljiti na lokalnim (regionalnim, na razini farme) epizootiološkimpodatcima o osjetljivosti ciljnih vrsta bakterija. Prilikom primjene VMP-a treba uzeti u obzir službene i lokalne smjernice o primjeni antirmikrobnih lijekova.Primjena VMP-a koja nije u skladu s onom  opisanom u sažetku opisa svojstava može dovesti do povećane pojave bakterija rezistentnih na tulatromicin te smanjiti učinkovitost liječenja drugim makrolidnim antibioticima, linkozamidnimantibioticima i sa streptogramima iz skupine B zbog potencijalne križne rezistencije.Ako se javi reakcija preosjetljivosti, treba bez odlaganja  primijeniti  odgovarajuće liječenje.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje VMP na životinjama

Tulatromicin nadražuje oči. Uslučaju da VMP nehotice dođe u kontakt s očima, treba ih odmah isprati čistom vodom. Tulatromicin nakon kontakta s kožom može uzrokovati reakcije preosjetljivosti, što za posljedicu ima npr.crvenilo kože (eritem) i/ili dermatitis. U slučaju daVMP nehotice dođe u kontakt s kožom, zahvaćeno mjesto treba odmah oprati  sapunom i vodom.Nakon primjene VMP-a treba oprati  ruke.U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, trebaodmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu oVMP-u ili etiketu.

NUSPOJAVE: Nakon primjene VMP-a pod kožu u goveda se čestonamjestu primjene javljaju   prolazna bolnost i lokalna oteklina koje mogu potrajati do 30 dana. Ove reakcije nisu uočene kod svinja ili ovaca nakon primjene tulatromicina u mišić.U ovaca se vrlo često nakon primjene   tulatromicina u mišić javljaju prolazni znakovi nelagode (tresenje glavom, trljanje  mjesta na  koje  je  primijenjen VMP, povlačenje/odmicanje unatrag).  Ove reakcije  nestaju  unutar nekoliko  minuta.

DOZIRANJE:

Goveda:VMP se primjenjujepod kožu.Doza je 2,5  mg  tulatromicina/kg  t.m. (što odgovara 1mL VMP-a/40 kg t.m.), a primijeniti ju treba jednokratno. Kada se VMP primjenjuje govedima tjelesne  mase veće od 300 kg, dozu treba podijeliti tako da se najedno mjesto aplicira najviše 7,5 mL VMP-a.

Svinje:VMP se primjenjuje u mišić.Doza je 2,5  mg tulatromicina/kg t.m. (što odgovara  1mL VMP-a/40 kg t.m.), a primijeniti ju treba jednokratno u mišiće vrata.Kada se VMP  primjenjuje svinjama  tjelesne mase veće od 80 kg, dozu podijeliti tako da se na jedno mjesto aplicira najviše  2 mL VMP-a.

Ovce:VMP se primjenjuje u mišić.Doza je 2,5 mg tulatromicina/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-a/40 kg t.m.), a primijeniti ju trebajednokratno u mišiće vrata.

KARENCIJA(E):  Goveda:Meso i jestive iznutrice: 22 dana

Svinje:Meso i jestive iznutrice: 13 dana

Ovce:Meso  i jestive  iznutrice: 16 dana

VMP sene smije primjenjivati životinjama čije se mlijeko koristi za hranu. VMP sene smijeprimjenjivati gravidnim životinjama unutar 2 mjeseca od očekivanog porođajaako će se njihovo  mlijeko  koristiti  za hranu.

ROK VALJANOSTI: VMP-a kad je zapakiran za prodaju: 29 mjeseci. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

VELIČINA  PAKOVANJA: Kartonska kutija s 1 bočicom veličine 100 mL.

PROIZVOĐAČ: VET-AGRO Multi-Trade Company Sp. zo.o.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *