TRIBIX 50 mg/mL

TRIBIX 50 mg/mL
4. September 2022. No Comments Antihelmintici, antiparazitici admin

Oralna, vodena, plavo obojena suspenzija za ovce

SASTAV: 1 mL oralnesuspenzijesadržava:

  • Djelatna tvar: Triklabendazol 50 mg
  • Pomoćne tvari: Metilparahidroksibenzoat 2 mg, Propilparahidroksibenzoat 0,2 mg, Briljant plavo (E133) 0,018 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: ovca

INDIKACIJE: Tribix50 mg/mL je antihelmintik širokog spektra djelovanja, namijenjen za liječenje akutne, subakutne I kronične fascioloze ovaca uzrokovane mladim nezrelim, nezrelim I odraslim oblicima velikog metilja (Fasciola hepatica) osjetljivim na triklabendazol.

KONTRAINDIKACIJE: Ne smije se primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na trklabendazol.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

VMP se primjenjuje za liječenje fascioloze uzrokovane sojevima velikog metilja (Fasciola hepatica) osjetljivim na triklabendazol. Primjeniti se smije samo nepromjenjeni VMP u originalnom spremniku. Zbog učestale I ponavljane primjene ovog VMP-a može se razviti rezistencija. U takvim slučajevima treba tražiti savjet veterinara koji će odrediti terapiju s drugom djelatnom tvari.

Posebnemjereoprezakoje mora poduzetiosobakojaprimjenjuje VMP naživotinjama

Ne smije se jesti, piti niti pušiti tijekom primjene VMP-a. Pribor za osobnu zaštitu sastoji  se od zaštitne odjeće I gumenih rukavica. U slučaju dodira VMP-a s očima ili kožom, odmah ih treba isprati čistom vodom. U slučaju prolijevanja treba odmah skinuti odjeću. Nakon primjene treba oprati ruke. Osobe osjetljive na triklabendazol trebaju izbjegavati direktni kontakt I udisanje proizvoda.

NUSPOJAVE: nisu poznate

Primjena tijekom graviditeta i laktacije: VMP se može primjeniti tijekom graviditeta. Nije odobrena primjena životinjama čije mlijeko  se koristi za hranu uključujući I vrijeme suhostaja. VMP se smije koristiti 1 godinu prije prvog janjenja u ovaca namijenjenih za proizvodnju mlijeka za hranu.

NAČIN PRIMJENE I DOZA: VMP se primjenjuje kroz usta pomoću kalibriranog pribora za doziranje. U svrhu što točnijeg doziranja potrebno je točno odrediti tjelesnu masu ovce.Prije primjene potrebno je sadržaj spremnika protresti. Preporučena pojedinačna doza je 10 mg/kg t.m.

 

Tjelesna masa (kg) Doza (10 mg/kg t.m.) Tjelesna masa (kg) Doza (10 mg/kg t.m.)
Do 10 2 mL 40 8 mL
15 3 mL 50 10 mL
20 4 mL 60 12 mL
25 5 mL 70 14 mL
30 6 mL 80 16 mL

Za životinje mase veće od 80 kg treba dati dodatna 2 mL za svakih dodatnih 10 kg t.m.

 

Predoziranje: Nisu zabilježeni štetni učinci nakon upotrebe VMP-a 12,5 puta veće doze od preporučene. U većim dozama (do 20 puta) su zabilježene prolazna ataksija I mršavljenje.

KARENCIJA: Ovce: meso i jestive iznutrice: 56 dana

Nije odobrena primjena ovcama koje proizvode mlijeko za hranu.

Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja: bijeli spremnik od polietilena visoke gustoće volumena 2,2 L

Čuvati pri temperaturi do 25˘C. Čuvati od zamrzavanja.

PROIZVOĐAČ: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

 

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *